20 år av högteknologi

Vid sidan av den bild som man kanske har sett som innebär fattigdom och slum, har Indien växt fram starkt under de senaste 20 åren som ett av världens mest utvecklade länder när det gäller mjukvarutveckling. Det är inte för inte som alla de stora IT-företagen, såsom Dell, Microsoft och Lenovo har satt upp jättelika campus i Bangalore och andra städer. Eller de största läkemedelsbolagen Roche och Novartis. Tidigt valde man att ”outsourca” sin utveckling till låglöneländer. Idag är det inte bara Software Engineers – mjukvaruutvecklare – som man har valt att lägga i Indien. Alla roller från administration, löner etc till rekrytering. Och nu så outsourcar man inte lika mycket. Istället har man egna anställda direkt i företagen.

Genom att lägga sin utveckling i Indien har många företag kunnat rekrytera duktiga utvecklare direkt från högskolorna. Indien har ett väl utvecklat utbildningssystem och kan utan problem mäta sig med klassiskt tekniska länder såsom USA, Tyskland och Sverige. Många Indier har också valt att flytta utomlands och har fått jobb i alla möjliga företag runt om hela världen.

Indien har en inom IT jämförelsevis mycket mer jämställd marknad, då både män och kvinnor i mycket större utsträckning jobbar som mjukvaruingenjörer (Software Developers eller Software Engineers) än i andra länder där det mer traditionellt är framförallt män som jobbar inom detta område, även om det givetvis är på gång att ändras.

Indien och indierna har en stark leveranskultur som visserligen historiskt har varit väldigt hierarkisk, men som passar mycket bra in mot svensk mentalitet till exempel genom att man gärna delar med sig, samarbetar och är bra på att förstå och kunna leverera mot de mål som sätts upp. Som alla andra människor på den här planeten motiveras de av bra teamkänsla, att få vara delaktiga och få feedback. Det är inte en bra idé att anställa utvecklare från Indien om man ”bara” vill få en massa uppgifter gjorda utan snack. Vill man däremot jobba med riktigt duktiga utvecklare som om de ges frihet och egen möjlighet till utveckling, samt trygghet inom den samma, kan slå de flesta andra utvecklare i världen på fingrarna tekniskt.

Många som outsourcat till Indien har kanske inte värdesatt den egna individen eller satt som mål att skapa högpresterande teams på det här sättet. De har gått miste om en enorm potential.

Sammantaget ger utvecklare från Indien Product Managers, projektledare, produktägare och andra MVP-skapare en enorm möjlighet att kunna uttrycka sin idé tekniskt, till helt oslagbara priser – vilket i sin tur gör att man tidigare kan prova sina koncept.

Låter det spännande? Boka ett möte och vi kan diskutera mer!

Kategorier: Indien

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *